نمایش 1–12 از 13 نتیجه

اپلیکیشن مدیریت مراکز اقامتی میزبان اَپ

450,000 تومان1,650,000 تومان

ارسال لیست مسافرین به سامانه جانا

600,000 تومان

تمدید حسابداری میزبان‌یار

475,000 تومان875,000 تومان

حسابداری میزبان‌یار

550,000 تومان1,750,000 تومان

خرید نرم افزار خانه‌مسافر

1,650,000 تومان

خرید نرم افزار مهمانپذیر

1,950,000 تومان

خرید نرم افزار هتل 1ستاره و 2 ستاره

3,750,000 تومان

خرید نرم افزار هتل آپارتمان

2,750,000 تومان

شارژ خانه مسافر

225,000 تومان1,350,000 تومان

شارژ مهمانپذیر

275,000 تومان1,750,000 تومان

شارژ هتل 1 و 2 ستاره

650,000 تومان3,000,000 تومان

شارژ هتل آپارتمان

550,000 تومان2,750,000 تومان