در حال نمایش 5 نتیجه

پکیج الماس

45,000,000 تومان
 •  نرم افزار هتلداری
 •  پذیرش مسافرین
 •  سامانه رزرواسیون
 •  نرم افزار صندوق
 •  حسابداری فروش
 •  این پکیج شامل کالا و خرید و فروش می باشد

پکیج زبرجد

17,500,000 تومان
  • نرم افزار هتلداری
  •  پذیرش مسافرین
  •  سامانه رزرواسیون
  • این پکیج شامل نرم افزار صندوق نمی باشد
  •  این پکیج شامل فاکتور فروش نمی باشد
  •  این پکیج شامل خرید و انبار نمی باشد

پکیج زمرد

38,000,000 تومان
 •  نرم افزار هتلداری
 •  پذیرش مسافرین
 •  سامانه رزرواسیون
 •  نرم افزار صندوق
 •  حسابداری فروش
 • این پکیج شامل خرید و انبار نمی باشد

پکیج فیروزه

8,250,000 تومان
  • نرم افزار هتلداری
  •  پذیرش مسافرین
  • این پکیج شامل سامانه رزرواسیون نمی باشد
  • این پکیج شامل نرم افزار صندوق نمی باشد
  •  این پکیج شامل فاکتور فروش نمی باشد
  •  این پکیج شامل خرید و انبار نمی باشد

پکیج یاقوت

28,000,000 تومان
  • نرم افزار هتلداری
  •  پذیرش مسافرین
  •  سامانه رزرواسیون
  •  نرم افزار صندوق
  •  این پکیج شامل فاکتور فروش نمی باشد
  •  این پکیج شامل خرید و انبار نمی باشد